2019 strona startowa

20222 informacja o szkole

 

 

Sekretariat szkoły działa w godzinach: 

8.00.-18.00.  

 

Czas na egzamin maturalny

2021 matura probna

Dbajmy o siebie!

Z powodu wzrostu zagrożenia związanego z covid-19 przypominamy procedury sanitarne obowiązujące w CKU: http://www.ckugrudziadz.pl/.../2020_ZARZ%C4%84DZENIE...
Do szkoły przychodzimy w maseczkach. Nosimy je w przestrzeni publicznej, dezynfekujemy ręce. Na korytarzu i w klasach zachowujemy dystans. Nauczyciele mogą też prosić, aby nie zdejmować maseczki w czasie lekcji.

Liceum Ogólnokształcące w formie stacjonarnej przechodzi na naukę zdalną w tygodniu: 15-21 listopada 2021r.

2021 procedury covid

Zapraszamy na egzaminy próbne

W dniach 16 i 17 listopada 2021 r. odbędzie się drugi próbny egzamin zawodowy – część pisemna. Egzamin próbny dotyczy wyłącznie słuchaczy przystępujących do egzaminu zawodowego w sesji Zima 2022 i odbędzie się według następującego harmonogramu:

 

Wtorek 16.11.2021r. sala 16

godzina 15.20. kwalifikacje BUD.25, HGT.12.

godzina 15.50. kwalifikacja MOT.06.

godzina 16.20. kwalifikacje EKA.01, SPC.07, EKA.05.

 

Środa 17.11.2021r. sala 16

godzina 16.30. kwalifikacja MED.03.

godzina 17.00. kwalifikacja MED.03, HAN.02, MEC.05.

12 listopada

2021 list CKU

Harmonogram egzaminów 6 semestru LOz

2021 harmonogram egzaminów

Strona 12 z 17