2019 strona startowa

Kadra pedagogiczna

mgr Tomasz Kempski
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego

mgr Małgorzata Cieszyńska-Skowrońska
Wicedyrektor CKU ds. ODiDZN

mgr Ilona Malinowska
Wicedyrektor CKU

mgr Violetta Świtacz
Kierownik szkolenia praktycznego

 

Aleksandrowicz Grażyna

przedmioty ogrodnicze

Aniołowski Tomasz

przedmioty informatyczne

Bączkowski Roman

przedmioty administracyjne

Chabuda Grzegorz

przedmioty medyczne

Gliniecka Renata

przedmioty ogrodnicze

Hanuś Joanna

fizyka

Jakiel-Sadowska Mirosława

przedmioty medyczne

Kalamarska- Kitowska Jolanta

przedmioty administracyjne

Kłosowski Krzysztof

przedmioty logistyczne

Kowalczyk Marcin

przedmioty informatyczne

Kucharska- Kociemba Beata

biblioteka

Lewińska Monika

geografia, informatyka, biologia

Malinowska Ilona

język polski

Nowacka Ilona

przedmioty kosmetyczne

Panowicz Renata

chemia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, przedmioty handlowe

Półczyńska Bożena

język polski

Rutkowska Jolanta

język migowy

Sala Mariola

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Sukalska Sylwia

przedmioty medyczne

Świtacz Violetta

przedmioty medyczne

Żółciński Tomasz

matematyka