Szkoła Policealna: kierunki administracyjno-usługowe

Zawsze potrzebne!!!

Kierunki administracyjno-usługowe

 

1.       Technik administracji

Wiedza zdobyta na tym kierunku umożliwi zdobycie pracy w urzędach, bankach, ZUS - ie, firmach ubezpieczeniowych, agencjach celnych. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci otworzyć własny biznes.

Kwalifikacja:

Obsługa klienta w jednostkach administracji A.68

PROGRAM NAUCZANIA:

·         podstawy prawa administracyjnego
·         podstawy finansów publicznych
·         podstawy prawa pracy
·         podstawy prawa cywilnego
·         język obcy w administracji
·         wykonywanie pracy biurowej
·         postępowanie administracji
·         działalność gospodarcza w jednostce administracyjnej
·         praktyka zawodowa

 

 

2.       Technik archiwista

Technik archiwista zajmuje się gromadzeniem, opracowywaniem, zabezpieczaniem, udostępnianiem oraz postępowaniem końcowym z dokumentacją. Po ukończeniu szkoły absolwent może pracować w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt różnych instytucji. Zatrudnienie może także znaleźć w prywatnych firmach zajmujących się opracowywaniem i przechowywaniem akt.

Kwalifikacje:

Organizacja i prowadzenie archiwum A.63

Opracowywanie materiałów archiwalnych A.64

PROGRAM NAUCZANIA:

·         podstawy archiwistyki

·         metody pracy w archiwum zakładowym

·         prawo archiwalne

·         języki obcy zawodowy w archiwistyce

·         prowadzenie archiwum i opracowywanie materiałów archiwalnych

·         podstawy przedsiębiorczości

·         praktyka zawodowa

 

 

3.       Technik rachunkowości

Kierunek ten daje możliwość zatrudnienia w prywatnych firmach, które poszukują wykwalifikowanych ekonomistów lub pracowników do prowadzenia biura. Prowadzenie rachunkowości, rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych to kwalifikacje cenne dla każdego pracodawcy.

Kwalifikacje:

 Prowadzenie rachunkowości A.36
 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych A.65

PROGRAM NAUCZANIA:

·         rachunkowość finansowa

·         wynagrodzenia i podatki

·         działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

·         język obcy w rachunkowości

·         biuro rachunkowe

·         biuro wynagrodzeń i podatków

·         dokumentacja biurowa

·         praktyka zawodowa

 

 

 

4.       Technik informatyk

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami to kwalifikacje, jakie nabędziesz wybierając ten właśnie kierunek.

Daje to możliwości pracy w każdej firmie prywatnej i państwowej, a także w jednostkach zajmujących się sprzedażą i konfiguracją sprzętu komputerowego.

Kwalifikacje:

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych E.12
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.13
Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami E.14

 

PROGRAM NAUCZANIA:

·         podstawy prawa administracyjnego

·         systemy operacyjne

·         urządzenia techniki komputerowej

·         sieci komputerowe

·         witryny i aplikacje komputerowe

·         systemy bazy danych

·         działalność gospodarcza w branży internetowej

·         diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

·         administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

·         projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

·         administracja bazami danych

·         projektowanie aplikacji internetowych

·         praktyka zawodowa

 

 

5.       Technik BHP

Stałe zatrudnienie znajdziesz w firmach zatrudniających ponad 100 osób. Praca czeka też na Ciebie w organach nadzoru nad warunkami pracy (m.in. w Państwowej Inspekcji Sanitarnej Pracy, czy Urzędzie Dozoru Technicznego). Możesz również otworzyć własną działalność w zakresie edukacji przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kwalifikacja:

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Z.13

PROGRAM NAUCZANIA:

·         podstawy prawa pracy

·         techniki bezpieczeństwa pracy

·         ergonomia w procesie pracy

·         zagrożenia w środowisku pracy

·         język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

·         ocena ryzyka zawodowego

·         ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

·         zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

·         praktyka zawodowa

 

 Szczegółowe informacje pod nr tel 56-45-136-31 lub 609-001-432 lub w sekretariacie szkoły (od 7.30 do 18.00).