2019 strona startowa

   AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA:

NOWOŚĆ!!! >Branżowa Szkoła II Stopnia Nr 1   >>>OTWÓRZ

>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych   >>> OTWÓRZ

> Medyczna Szkoła Policealna nr 9   >>> OTWÓRZ

> Szkoła Policealna nr 7  >>> OTWÓRZ

> Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe  >>> OTWÓRZ    

> Szkolenia płatne  >>> OTWÓRZ    

 

Nowe plany zajęć KKZ

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi planami zajęć kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Technik informatyk OTWÓRZ

Technik architektury krajobrazu OTWÓRZ

Florysta OTWÓRZ

Zmiany w planie zaocznego Liceum i harmonogramy na nowy rok szkolny

Nowa garstka informacji. Szykujcie kalendarze i planujcie z nami.

Drobna zmiana planu zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego w formie zaocznej OTWÓRZ

Harmonogram zajęć w semestrze jesiennym i wiosennym dla Liceum Ogólnokształcącego w formie zaocznej OTWÓRZ

Harmonogram zajęć w semestrze jesiennym i wiosennym dla Szkoły Policealnej OTWÓRZ

Harmonogram zajęć w semestrze jesiennym i wiosennym dla Szkoły Branżowej II Stopnia OTWÓRZ

Przydział sal

Słuchacze semestru 3 LOZ - zmiana sali!!!

2020 przydzial sal pop

Przed pierwszym dzwonkiem..

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid-19 w trakcie zajęć w szkole - TUTAJ

2020 rozporzadzenie dyr pop

Strona 1 z 2