2019 strona startowa

2021 nabor luty1

Sekretariat od 1 marca

2021 sekretariat

Marcowe zalecenia

2021 zalecenia 1 marca

Harmonogramy zajęć w semestrze wiosennym

W nowym semestrze mamy niewielkie zmiany w harmonogramach.

Zapraszamy do zapoznania się:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Branżowa II Stopnia

Szkoły Policealne

Ostatnie zalecenia w lutym

2021 zalecenia 20 lutego

Matury próbne

2021 egzaminy probny

Strona 1 z 13