2019 strona startowa

Egzaminy zawodowe już za nami

Za nami pierwszy egzamin zawodowy z nowej podstawy programowej 2019 w zawodzie technik sterylizacji medycznej.
Część pisemna przeprowadzona została po raz pierwszy w formie elektronicznej w specjalnie zorganizowanej pracowni komputerowej. Będzie ona wykorzystywana do celów egzaminacyjnych. Część praktyczna odbyła się w pracowni dekontaminacji medycznej.
Zdający wychodzili z egzaminów z uśmiechem na ustach, czekamy więc ze spokojem na październikowe ogłoszenie wyników.
2020 egz zaw sierpien