2019 strona startowa

Dbajmy o siebie!

Z powodu wzrostu zagrożenia związanego z covid-19 przypominamy procedury sanitarne obowiązujące w CKU: http://www.ckugrudziadz.pl/.../2020_ZARZ%C4%84DZENIE...
Do szkoły przychodzimy w maseczkach. Nosimy je w przestrzeni publicznej, dezynfekujemy ręce. Na korytarzu i w klasach zachowujemy dystans. Nauczyciele mogą też prosić, aby nie zdejmować maseczki w czasie lekcji.

Liceum Ogólnokształcące w formie stacjonarnej przechodzi na naukę zdalną w tygodniu: 15-21 listopada 2021r.

2021 procedury covid