2019 strona startowa

20222 informacja o szkole

 

 

Sekretariat szkoły działa w godzinach: 

8.00.-18.00.  

 

PLANY LEKCJI w r. szk. 2021/22

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcącego w formie zaocznej KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć Liceum Ogólnokształcącego w formie stacjonarnej KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć Szkoły Policealnej  KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć kkz Technik usług kosmetycznych semestr 1 KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć kkz Technik usług kosmetycznych semestr 3 KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć kkz Technik logistyk KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć Technik rachunkowości semestr 1 KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć Branżowej Szkoly II Stopnia KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych Technik pojazdów samochodowych  IIa BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych Technik mechanik IIa BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych Technik pojazdów samochodowych Ia BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych  Technik transportu drogowego Ia BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

NOWY! Plan zajęć kkz technik informatyk KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć kkz MOT.06 KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych technik handlowiec  Ib BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych technik handlowiec IIb BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych technik technologii żywienia IIbBSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych technik żywienia i usług gastronomicznych II b BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych technik żywienia  i usług gastronomicznych Ib BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych technik technologii żywienia IbBSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć technik architektury krajobrazu semestr 1 KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych technik robót wykończeniowych IIb BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Plan zajęć praktycznych technik robót wykończeniowych Ib BSIIS KLIKNIJ TUTAJ

Harmonogram zajęć w Szkole Policealnej KLIKNIJ TUTAJ

Harmonogram zajęć w Liceum Ogólnokształcącym w formie zaocznej KLIKNIJ TUTAJ

Harmonogram zajęć w Szkole Branżowej II Stopnia KLIKNIJ TUTAJ

Pierwsze zajęcia

2021 rozpoczecie p

Informacja dla IIb SBIIS

2021 info dla bs

Zaczynamy nowy rok szkolny!

2021 rozpoczecie roku szk 2

Powitanie nowych słuchaczy

2021 rozpoczecie roku szk 3

Strona 15 z 16