2019 strona startowa

2021 nabór styczen

Zmiana planu

2020 zmiana planu

Nowe plany zajęć KKZ

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi planami zajęć kwalifikacyjnych kursów zawodowych:

Technik informatyk OTWÓRZ

Technik architektury krajobrazu OTWÓRZ

Florysta OTWÓRZ

Zmiany w planie zaocznego Liceum i harmonogramy na nowy rok szkolny

Nowa garstka informacji. Szykujcie kalendarze i planujcie z nami.

Drobna zmiana planu zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego w formie zaocznej OTWÓRZ

Harmonogram zajęć w semestrze jesiennym i wiosennym dla Liceum Ogólnokształcącego w formie zaocznej OTWÓRZ

Harmonogram zajęć w semestrze jesiennym i wiosennym dla Szkoły Policealnej OTWÓRZ

Harmonogram zajęć w semestrze jesiennym i wiosennym dla Szkoły Branżowej II Stopnia OTWÓRZ

Przydział sal

Słuchacze semestru 3 LOZ - zmiana sali!!!

2020 przydzial sal pop

Strona 9 z 11