2019 strona startowa

Pola oznaczone (*) są wymagane.
 
 
 
 
 
 

Maszpozostało znaków.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych w procesie rekrutacji i promocji szkoły zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych – (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE,L 119 z 24.05.2016r.) Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą w celu związanym z procesem naboru do placówek oświatowych. 

Wpisz kod ochronny:
...

 

logo

Centrum
Kształcenia
Ustawicznego

im. Ks. St. Staszica
w Grudziądzu
Legionów 2,
86-300 Grudziądz
tel. 56 45 136 31
fax. 56 45 136 32

tel. kom. 609 001 432