2019 strona startowa

ROK_SZK_2019_2020

Pomoc psychologiczna

Uruchomiona została infolinia, świadcząca pomoc psychologiczną potrzebującym jej w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Zdalne wsparcie psychologiczne przeznaczone jest także dla osób objętych kwarantanną.

2020 koronawirus182

Nauka zdalna trwa

2020 zdalnanauka

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego

Informujemy, że zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2020 r. ustalony został na dzień 20 marca 2020 r.

Wyniki zdających (formuła 2012) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem serwisu dla ucznia o godzinie 10.00.

Wyniki zdających (formuła 2017) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pośrednictwem SIOEPKZ o godzinie 10.00. (na portalu zdającego oraz poprzez email i sms).

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń-luty 2020 będą przekazane szkołom, placówkom lub centrom, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym KKZ do 31 marca 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że termin składania deklaracji na sesje czerwiec-lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.

Nauka zdalna

W czasie oczekiwania na materiały od nauczycieli, zachęcamy do skorzystania z bazy zasobów zalecanych przez MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

E-szkoła dla maturzystów! Zajęcia ruszają w poniedziałek: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe

2020 rekomendacjemen

Zasady higieny

Przypominamy o zaleceniach dotyczących niewychodzenia z domu i unikania dużych skupis ludzi. Poniżej przypominamy zasady mycia rąk. Pamiętajcie: przynajmniej 30 sekund! To bardzo ważne, żebyśmy jak najszybciej wrócili do normalności.

2020 zashigieny

Zmiana godzin pracy sekretariatu CKU

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole z powodu zagrozenia epidemicznego do dnia 25 marca informujemy o zmianie godzin otwarcia sekretariatu. Preferujemy kontakt telefoniczny lub meilowy. Osobiste wizyty prosimy składać tylko w wyjątkowych sytuacjach. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

2020 sekretariat

Akcja informacyjna

Przyłączamy się do akcji informacyjnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Słuchaczu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje;• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
.

2020 koronawirus2

List Pana Prezydenta Grudziądza

Moi Drodzy! Od dzisiaj nie ma lekcji. Zostańcie w domach. To izolacja i  prewencja, aby zmniejszyć liczbę zachorowań. Poważnie potrajkujcie wszelkie zalecenia. Wykorzystajcie mądrze ten czas: na naukę własną, pisanie prac pisemnych i nadrobienie zaległości czytelniczych. Dbajmy o siebie!

2020 listprezydenta1

Zawieszenie zajęć

2020 zamkniecieszkoly

Zaproszenie do kina

W związku z zaistniałą sytuacją przekładamy czwartkowe wyjście do kina na termin późniejszy.

2020 idziemydo kina1

Strona 5 z 15

Podkategorie