2019 strona startowa

Przed pierwszym dzwonkiem..

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid-19 w trakcie zajęć w szkole - TUTAJ

2020 rozporzadzenie dyr pop